Posts Tagged ‘hudcancer’

”SATS tar bort solarier från samtliga träningscenter”

november 20, 2009

Alla medlemmar i Sats har i dagarna fått ett mail där Sats går ut och berättar att de tagit ett besult att ta bort alla solarium på sina träningsanläggningar:

”Från och med den 1 december 2009 kommer solarier inte att finnas tillgängliga på SATS träningscenter. Detta med anledning av den ökade risk för cancer som solning ger enligt en ny rapport från världshälsoorganisationen WHO.

SATS kärnverksamhet är träning och vår vision är att vi ska förbättra människors vardag genom att vara en drivkraft för bättre hälsa och ökat välbefinnande. Vi har tidigare följt de rekommendationer som WHO och strålskyddsinstitutet ger gällande varningstexter, skyddsglasögon etc, men med den kunskap som den nya rapporten förmedlar känns det inte längre tillräckligt. Därför tar vi nu steget att ta bort solarierna helt från alla våra träningscenter.

Det här beslutet känns som en naturlig utveckling av vårt utbud och ett naturligt steg även i vårt arbete för ett långsiktigt hälsosamt och hållbart samhälle. Vi ser fram emot att inom kort kunna informera dig om nya hälsobefrämjande tjänster i vårt utbud.

Kent Orrgren
VD, SATS Sverige”

Jag tycker att det är bra att de tar ställning och visar det tydligt, även om jag själv solar någon gång ibland. Men, hellre blek och glåmig än brun med hudcancer, så det får väl helt enkelt vara slut med det framöver.

Läs mer här.